Kasy fiskalne – co robić w przypadku ich awarii?

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

 Jakie kroki powinien poczynić przedsiębiorca, którego urządzenie fiskalne odmówiło awarii? Czy jest możliwość, by nie przerywał on sprzedaży. W tej sytuacji może on skorzystać ze sprzętu rezerwowego, oczywiście o ile takowy posiada. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie ma obowiązku posiada zastępczej kasy, lecz w wyjątkowych przypadkach, chcąc kontynuować sprzedaż, jedyne możliwe wyjście to zastosowanie urządzenia rezerwowego. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w art 111. ust. 3 ustawy o VAT.

W momencie, w którym podatnik przechodzi z ewidencjonowania sprzedaży z urządzenia, jakim są kasy fiskalne na wersję rezerwową, niezbędne jest powiadomienie o tym fakcie urzędu skarbowego. Tego typu dokument powinien zawierać informację odnośnie awarii sprzętu oraz zastąpienia go urządzeniem rezerwowym. Po naprawie należy złożyć druk o nazwie Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy. Co ważne, rezerwowa kasa rejestrująca nie może znajdować się w miejscu innym niż to, w którym prowadzona jest sprzedaż. Dopiero po sprowadzeniu urządzenia na miejsce możliwy jest powrót do sprzedaży.

Niestety, nie wszyscy podatnicy posiadają zapasowe kasy fiskalne lub znajdują się one w innym miejscu. Co wtedy? Finalizacją transakcji w takim momencie jest wydanie kontrahentowi paragonu oraz zachowanie dla siebie kopii. Gdy czynność ta nie może zostać wykonania, nie powinno dojść do sprzedaży. W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do powiadomienia serwisu zajmującego się naprawą kas, organów podatkowych o zaprzestaniu ewidencji do momentu usunięcia usterki, a klientów – o czasowej przerwie w sprzedaży.

Niekiedy dojść może także do sytuacji, gdy uszkodzeniu ulegną kasy fiskalne osób zajmujących się sprzedażą przez internet. Wówczas, nie musi on zaprzestawać handlu. Zamiast tego, z prowadzonej przez niego ewidencji musi wykonać, że za towar zostałą uiszczona zapłata oraz komu zostały przekazane środki. Zapłata powinna zostać dokonana drogą elektroniczną, pocztą lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.

Tagi: , ,

© 2016 - 2023 Phpnuke.pl